VI
INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW
11 - 12    MAJA    2012


Wpłaty należy dokonywać na konto nr :
88 1090 1014 0000 0001 0177 6763
Wpłata musi być z dopiskiem VI Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów 2012.

Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania.
W Warszawie istnieje możliwość zatrzymania się w hotelach o różnym standardzie oraz w domach studenckich.

Od każdej zgłoszonej przez studentów pracy pobierana będzie opłata konferencyjna w wysokości 60 zł
(lub 15 EUR od studentów uczelni zagranicznych)
na pokrycie części kosztów cateringu oraz druku materiałów konferencyjnych.

Dowody wpłaty należy zachować celem okazania przy rejestracji.

Opłata jest bezzwrotna.