VI
INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW
11 - 12    MAJA    2012

Komitet Organizacyjny

Menager Projektu

Rada Naukowa

Dział Wydawniczy

Dział Logistyczny

Księgowość Projektu

Obsługa Prawna

Dział Marketingu

Zespół Promocji Multimedialnej

Zespół Ds. Sponsoringu

Zespół Ds. Kontaktów Z Uczestnikami

Zespół Ds. Promocji Bezpośredniej