VI
INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW
11 - 12    MAJA    2012


Komitet Naukowy

Komitet Naukowy tworz± pracownicy naukowi Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

a przede wszystkim: